پروژهای اجرا شده در زمینه آسفالت :

• اجرای زیر سازی و آسفالت باند کند رو از چهارشیر تا سه راه فرودگاه 
• اجرای زیر سازی و آسفالت خیابانهای باشگاه فرهنگی ورزشی فولاد خوزستان 
• اجرای زیر سازی و آسفالت نوار حفاری در پروژهای آب و فاضلاب و دفع آبهای سطحی