فعالیت در زمینه طراحی و تولید و تعمیر انواع الکترو موتورها :

• کارگاهی بسیار مجهز و بروز جهت تعمیر انواع پمپهای لجن کش و کف کش تا پمپهای ۵۵۰kw
• ۱۰ سال سابقه طراحی و فروش و تعمیر انواع پمپهای کفکش و لجن کش به آب و فاضلاب اهواز 
• طرف قرارداد شهرداری مناطق ۸ گانه اهواز 
• طرف قرارداد آب و فاضلاب اهواز و استان 
• طرف قرارداد توسعه و صنعت امیر کبیر و دعبل و میرزا کوچک 
• طرف قرارداد آب و فاضلاب روستایی 
• طرف قرارداد حفاری ۱۱۰ و ۱۱۲ و ۱۱۷ و …