ساخت و نصب ایستگاه اتوبوس توسط گروه پیمانکاری امام ( ع )

IMG_20150823_110939

IMG_20150823_110928

۷۱۱۴۶۰_T8320xiS