روز بزرگداشت شیخ بهایی و روز معمار گرامی باد.

گروه پیمانکاری امام ( ع )

 

                             روز معمار

دو بیتی زیر تقدیم به معماران عزیز

خدا در هر کسی روحی دمیده             برایش نقش هایی آفریده

 ولی از آن میان اندک کسی را               بسان خویش معمار آفریده

 

شعر زیر هم سروده شیخ بهایی هست که کمتر به مفهوم این شعر توجه شده :

 

همه روز روزه بودن همه شب نماز کردن

همه سال حج نمودن سفر حجاز کردن

ز مدینه تا به کعبه سر و پا برهنه رفتن

دو لب از برای لبیک به وظیفه باز کردن

به مساجد و معابد همه اعتکاف جستن

ز ملاهی و مناهی همه احتراز کردن

شب جمعه ها نخفتن به خدای راز گفتن

ز وجود بی نیازش طلب نیاز کردن

به خدا که هیچکس را ثمر آنقدر نبخشد

که به روی نا امیدی در بسته بازکردن